کارنامه جعلی – جعل کارنامه هورااااا :d شانس اوردم

داستان من و کارنامه جعلی دانش آموزیم سلام خوبید شما امروز بلاخره کارنامه گرفتم، کارنامه نگو نامه اعمال بگو نمراتم یکی از یکی داغون تر نمی دونم توی این مدت تو مدرسه داشتم چی میکردم؟ خلاصه گفتم اگر خانواده بفهمن کلمو میکنن، تازشم ازم ناامید میشن، همه اینترنت گشتم تا بلاخره اون چیزی رو که …

Continue reading "کارنامه جعلی - جعل کارنامه هورااااا :d شانس اوردم" »